Smyčcový kvartet


 

Zhruba v polovině roku 2016 vznikl v orchestru smyčcový kvartet, který bývá občas doprovázen cembalem. 

Již krátkou dobu po vzniku se prezentoval na několika akcích jako je například zahájení galerií.

 

Členové kvartetu byli : housle -  Zuzana Žaloudková

                                                    Monika Picková

                                          viola - Karel Rais

                                 violoncello - Pavle Starý

                                    

Po odchodu některých členů nyní kvartet nekoncertuje, ale věříme v obnovení jeho činnosti.